jim.troep.com
Er bestaan twee regels in het leven: Volg nummer één, en onthoud je eigen nummer.